องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์


             เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายวิชาญ ก่อมขุนทด รองนายก อบต.หินดาด, ปลัดอำเภอด่านขุนทด ,กำนันตำบลหินดาด ,ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างและนิติกร อบต. หินดาด ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชน เพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์ วังทับท่าตูม แปลง ๒ บริเวณพท้นที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12