องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การเปิดศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาในโรงพยาบาล


                 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา       นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายประหัส เลิศกิจลักษณ์ กำนันตำบลหินดาด นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกรปลัด อบต.หินดาด และนางสาวอริศรา ปักษา รองปลัด   อบต.หินดาด พร้อมด้วยพนักส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หินดาด ได้ร่วมกันดำเนินการ เปิดศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ของตำบลหินดาด โดยใช้สถานที่ จัดตั้ง CI ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สามารถรองรับผู้ป่วยฯ ได้จำนวน ๔๐ เตียง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผู้ป่วยโควิดฯ ระหว่างรอการส่งต่อผู้ป่วย    โควิดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12