องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


          อบต. หินดาด ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าหินเพิง ตำบลหินดาด เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12