องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีชาวบ้านทำการถมดินจนส่งผลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗


                         ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองช่าง อบต. หินดาด ได้ รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ว่า มีชาวบ้านได้ทำการถมดินในที่ดินของตนเองซึ่งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ บริเวณตรงข้ามวัดบ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗ เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายจากในหมู่บ้านไหลไม่สะดวก ส่งผลทำให้มีน้ำขัง 

                 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ผันดอนดู่ ผู้อำนวยการกองช่าง และนิติกร อบต. หินดาด ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว บริเวณที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗  โดยพบร่องรอยการถมดิน และมีท่อน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวนหลายท่อน  วางบริเวณใกล้เคียงดังกล่าว สอบถามเจ้าของที่ดิน ได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากที่ดินของตนเองอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำทำให้มีน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงจำเป็นต้องทำการ  ถมดิน เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของตนเอง

           นายปัญญา ผันดอนดู่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้แจ้งเจ้าของที่ดินว่า เนื่องพื้นที่ที่มีการถมดินนั้นอยู่ติดกับถนนสาธารณะ เจ้าของที่ดินที่ทำการถมดินควรจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอ ตามพรบ. การขุดดินถมดิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับน้ำที่ไหลในหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ ท่อน้ำที่ใช้ระบายน้ำ ควรใช้ท่อขนาดประมาณ ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ เจ้าของที่ดิน ได้ยินยอมที่จะวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในอนาคตของชุมชน ต่อไป

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12