องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน และคณะครู รร.บ้านหินดาด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หินดาด 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12