องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันโอโซนโลก ตามโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


วันที่ 16 กันยายน 2563 กองสาธารณสุข อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย มะขามเทศหวาน ผักหวานป่า มะม่วงแก้ว ไผ่ซางหม่น ไผ่รวก ณ แปลงปลูกรักษาทรัพยากรพืช (สะพานฮักเด้อหินดาด) 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12