องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยภุมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนคราชสีมา

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12