องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


เ            มื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อบต. หินดาด ได้จัดทำ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

              เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในอนุรักษ์และหวงแหนทรัพย์กรในท้องถิ่น

ณ ที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนองแก” ตำบลหินดาด

อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12