องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก


ด้วยอำเภอด่านขุนทดแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีมติในการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด คือ นายสุวิทย์ ดวนขุนทด 2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด คือ นายวินัย แดดจันทึก
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12