องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 16
  27 ก.ค. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 15
  5 ก.ค. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 15
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป 16
  26 มิ.ย. 2560    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 15
  26 มิ.ย. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 16
  1 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) 13
  1 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒) 13
  1 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) 15
  1 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒ 14
  19 เม.ย. 2560    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 13
  3 เม.ย. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 18
  27 ม.ค. 2560    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560 13
  5 ม.ค. 2560    การชำระภาษี ประจำปี 2560 17
  5 ม.ค. 2560    การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 13
  3 ม.ค. 2560    แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 16
  8 ธ.ค. 2559    แจ้งการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ 13
  1 ธ.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559 18
  6 ต.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 17
  6 ต.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 14


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]