องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีวยบประมาณ 2562 (กองการศีกษา)
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)
  โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)

 12 พ.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง)
6 พ.ย. 2561 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐ(กองสวัสดิการสังคม)
2 พ.ย. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน กันยายน 2561)
2 พ.ย. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561)
2 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561)
15 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจา...
15 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4- บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่2 โดย...
15 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
15 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเ...
15 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552