องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 9 โครงการ
 
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 30 คน
อาทิตย์นี้ 53 คน
เดือนนี้ 287 คน
ปีนี้ 287 คน
ทั้งหมด 287 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (02.11.2013)  (สปสช) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับรางวัล
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 โดยได้ร่วมแสดงผลงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประ...
 
  (สปสช) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์...
  โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย 255...
  (สปสช.) ฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผน...
  การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้แทนหมู่บ้านในการกำจัดขยะ...
  เชิญเที่ยวชมโบราณสถานบ้านปราสาท หมู่ 4 ตำบลหินดาด ...
  วันเด็ก 8มค.58
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงา...
  งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.