องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีวยบประมาณ 2562 (กองการศีกษา)
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)
  โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)

 28 ธ.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบ...
7 ธ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
30 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
30 พ.ย. 2561 กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
12 พ.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง)
17 ม.ค. 2562 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน)...
15 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552