องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทน
  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


24 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
23 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
18 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
18 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีง...
16 พ.ย. 2565 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
31 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 2565
27 ต.ค. 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบ...
12 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจา...
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
25 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (เสาธงไม้) โดยวิธี...
21 พ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 ไร่รวก โดยวิธีเฉพาะ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านปราสาททอง หมู่ 22 ท่าโสตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต๊น เครื่องเสียง เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โด...
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552